ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΝΥΚΤΟΣ

Το φωτικό νυκτός NEBO έχει αισθητήρα κίνησης για φωτισμό οπιασδήποτε περιοχής χρειάζεται αυτόματο φωτισμό τη νύχτα.