Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

ΕΜΠΟΡΕΙΑ

Εμπορεία Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ναυτιλίας για όλες τις κατηγορίες Πλοίων (Συσκευών Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού “GMDSS” και Ναυτιλιακού εξοπλισμού).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Γέφυρας σε όλα τα είδη πλοίων και σκαφών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Επισκευές, Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη σε όλα το φάσμα του Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Γέφυρας (Τηλεπικοινωνιακού και Ναυσιπλοΐας).

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Αρχικές, Ετήσιες και Περιοδικές Επιθεωρήσεις ραδιοεξοπλισμού GMDSS για λογαριασμό Νηογνωμόνων και έκδοση σχετικών Εκθέσεων.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΗΡΑΣ GMDSS

Έκδοση Συμβάσεων Συντήρησης Ξηράς ραδιοεξοπλισμού GMDSS για περιοχές πλόων Α1+Α2+Α3+Α4.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ EPIRB

Eτήσιος έλεγχος σε όλους τους τύπους των δορυφορικών EPIRBS και έκδοση σχετικού Πιστοποιητικού (Test Report).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΗΡΑΣ EPIRB

Εγκεκριμένοι και Εξουσιοδοτημένοι Service Agents (SBM Center) του οίκου OROLIA LTD για Προγραμματισμό & Συντήρηση Ξηράς (αντικατάσταση συσσωρευτών, τεχνικό έλεγχο, επισκευή, κ.α.) σε δορυφορικά EPIRBs (McMurdo, Kannad Marine, Sailor, Simrad), του οίκου OCEAN SIGNAL LTD για Προγραμματισμό & Συντήρηση Ξηράς (αντικατάσταση συσσωρευτών, τεχνικό έλεγχο, επισκευή, κ.α.) σε δορυφορικά EPIRBs (SafeSea E100/E100G, rescueME EPIRB1), του οίκου ACR ELECTRONICS INC για Προγραμματισμό & Συντήρηση Ξηράς (αντικατάσταση συσσωρευτών, τεχνικό έλεγχο, κ.α.) σε δορυφορικά EPIRBs (ACR LAND and MARINE BEACON) και έκδοση σχετικών Πιστοποιητικών (Programming Certificate & Shore Based Maintenance Report).

ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ/ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

Ετήσιος έλεγχος εκφόρτισης / Φόρτισης συσσωρευτών εφεδρικής πηγής τροφοδότησης ραδιοεξοπλισμού GMDSS και έκδοση σχετικής βεβαίωσης.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ AIS

Ετήσιος έλεγχος AIS και έκδοση σχετικού πιστοποιητικού.

SART

Αντικατάσταση συσσωρευτών SARTs και έκδοση σχετικής βεβαίωσης.

GR15

Εκκαθάριση Τηλεπικοινωνιακών Τελών.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Κατασκευή και Εμπορεία Τροφοδοτικών, Φορτιστών Συσσωρευτών, μονάδες Alarm, NMEA buffers και AIS pilot plug σε USB.

ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΥΞΙΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Ετήσια Συντήρηση και Επισκευή σε όλους τους τύπους των Γυροσκοπικών Πυξίδων.

ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Εκδόσεις κάθε είδους Πιστοποιητικών Πλοίων και Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας Τηλεπικοινωνιακού Σταθμού.

LRIT CONFORMANCE TEST REPORT

Έκδοση LRIT CONFORMANCE TEST REPORT μέσω του Αγγλικού ASP provider FULCRUM MARITIME SYSTEMS.