ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

HAMMAR H20E Υδροστατικός Μηχανισμός για EPIRBs αυτόματης ενεργοποίησης.