ΣΥΡΜΑΤΟΣ

ΚΕΡΑΙΑ MHF ΣΥΡΜΑΤΟΣ

Κεραία MF/HF σύρματος με μονωτήρες έτοιμη για ανάρτηση. Κατασκευή SHELECTRO.