ΣΥΡΜΑΤΟΣ

Κεραία σύρματος με μονωτήρες έτοιμη για ανάρτηση