ΣΗΜΑΙΕΣ

 
Πιστοποιητικό αναγνώρισης τεχνικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ξηράς ραδιοεξοπλισμού GMDSS (YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ) «Έκδοση Πιστοποιητικών σε πλοία που επιθεωρούνται από τον ΚΛΑΔΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ “ΚΕΠ”»

COOK ISLANDS: Επιθεώρηση – Tεχνική υποστήριξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ραδιοεξοπλισμού σε Πλοία με σημαία COOK ISLANDS
ΙΣΠΑΝΙΑ: Επιθεώρηση – Tεχνική υποστήριξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ραδιοεξοπλισμού σε Πλοία με σημαία ΙΣΠΑΝΙΑΣ
ΜΑΛΤΑ: Επιθεώρηση – Tεχνική υποστήριξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ραδιοεξοπλισμού σε Πλοία με σημαία ΜΑΛΤΑΣ