ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ SHELECTRO - ΔΡΙΒΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Κατασκευές SHELECTROMARINE - Τηλεπικοινωνιακός & Ναυτιλιακός Εξοπλισμός - Εγκαταστάσεις - Επισκευές - Τεχνική Υποστήριξη - Επιθεωρήσεις Σημαιών & Νηογνωμόνων

ΠΡΟΙΟΝΤΑ SHELECTRO - ΔΡΙΒΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διατίθενται συσκευές όλων των κατασκευαστικών οίκων ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του πελάτη. Όλες οι συσκευές είναι εγκεκριμένου τύπου και διαθέτουν πιστοποιητικά έγκρισης από αναγνωρισμένους φορείς.

VHF / DSC (Class A’ & D’)
MHF / DSC
INMARSAT – C
Distress Alarm Panel
Δέκτης NAVTEX
Δέκτης GPS
EPIRB αυτόματης και χειροκίνητης ενεργοποίησης.
Υδροστατικούς μηχανισμούς για EPIRBs και για βαρελάκια
SART 9 GhZ & AIS SART
Φορητά VHF GMDSS (με συσσωρευτές Λιθίου και Νικελίου Καδμίου)
Φορητά VHF AIRBAND (με εφεδρικό επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή)
AIS (Automatic Identification System) : Class A & Class B
Ενεργή Κεραία / Δέκτης GPS (USB)
Ενεργή Κεραία / Δέκτης GPS
Ηλεκτρονικοί Χάρτες Ναυσιπλοΐας για PLOTTERS & Η/Υ
LRIT (Long Range Identification & Tracking System)
SSAS (Ship Security Alert System)
FLEET BROADBAND & Satellite Phones
Φορητά VHF & UHF & ATEX (για επικοινωνία στο πλοίο)
RADAR X-BAND & S-BAND
ECDIS (Electronic Chart Display & Information System)
Bridge Navigation Watch Alarm System
Πυξίδες (Γυροσκοπικές και Μαγνητικές)
Αυτόματους Πιλότους
Βυθόμετρα
GPS – PLOTTERs
    VDR/SVDR
Εφεδρικούς συσσωρευτές ραδιοεξοπλισμού GMDSS
Κεραίες για κάθε είδους συσκευή
Αξεσουάρ, εξαρτήματα και ανταλλακτικά συσκευών
     Φακοί
         Πολυεργαλεία
         Βιβλία – Υπηρεσιακά δημοσιεύματα