Πιστοποιήσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ SHELECTRO - ΔΡΙΒΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Κατασκευές SHELECTROMARINE - Τηλεπικοινωνιακός & Ναυτιλιακός Εξοπλισμός - Εγκαταστάσεις - Επισκευές - Τεχνική Υποστήριξη - Επιθεωρήσεις Σημαιών & Νηογνωμόνων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ SHELECTRO - ΔΡΙΒΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ