ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

RINA: Επιθεώρηση – Tεχνική υποστήριξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ραδιοεξοπλισμού σε Πλοία με κλάση Ιταλικού Nηογνώμονα.
LlOYDS REGISTER (LRS): Επιθεώρηση – Tεχνική υποστήριξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ραδιοεξοπλισμού σε Πλοία με κλάση Αγγλικού Nηογνώμονα.
POLSKI (PRS): Επιθεώρηση – Tεχνική υποστήριξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ραδιοεξοπλισμού σε Πλοία με κλάση Πολωνικού Nηογνώμονα.
BUREAU VERITAS (BV): Επιθεώρηση – Tεχνική υποστήριξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ραδιοεξοπλισμού σε Πλοία με κλάση Γαλλικού Nηογνώμονα.
DET NORSKE VERITAS (DNV): Επιθεώρηση-Tεχνική υποστήριξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ραδιοεξοπλισμού σε Πλοία με κλάση Nηογνώμονα DNV.
CLASS NK (NKK): Επιθεώρηση-Tεχνική υποστήριξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ραδιοεξοπλισμού σε Πλοία με κλάση Iαπωνικού Nηογνώμονα.
INTERNATIONAL NAVAL SURVEYS BUREAU (ΙNSB): Επιθεώρηση – Tεχνική υποστήριξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ραδιοεξοπλισμού σε Πλοία με κλάση Nηογνώμονα INSB
PHOENIX REGISTER OF SHIPPING (PH.R.S.): Eπιθεώρηση – Tεχνική υποστήριξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ραδιοεξοπλισμού σε Πλοία με κλάση Nηογνώμονα PH.R.S.
LIBERO HELLENIC REGISTER : Eπιθεώρηση – Tεχνική υποστήριξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ραδιοεξοπλισμού σε Πλοία με κλάση Nηογνώμονα LIBERO HELLENIC REGISTER.