ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Διαθέτουμε μπαταρίες 12 VDC, ανοικτού και κλειστού τύπου, από 50 ΑΗ έως 235 ΑΗ.