ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ICOM BP-210N

Η μπαταρία ICOM BP-210N χρησιμοποιείται σε φορητά VHF: ICOM IC-V82, UHF: ICOM IC-U82, VHF AIRBAND: ICOM IC-A6E & IC-A24E.