ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Τα ALARM UNITS SHELECTROMARINE ελέγχουν την τάση τροφοδοσίας AC, όπως επίσης και την τάση των συσσωρευτών.

AL-22024 MB

Τάση εισόδου: 220 VAC & 24 VDC

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις: 8,5 (ύψος) – 19 (μήκος) – 17,5 (πλάτος) εκατοστά, Bάρος: 0,55 κιλά

ΣΤΑΘΜΕΣ ALARM

Χαμηλή στάθμη (LO/BAT) alarm: 21,6 VDC, Χαμηλή στάθμη (LO/BAT) reset: 23 VDC, Υψηλή στάθμη (ΗΙ/BAT) alarm: 31 VDC Yψηλή στάθμη (ΗΙ) DC reset: 29 VDC, Κύριας τροφοδοσίας AC alarm: Απουσία κύριας τροφοδοσίας, Κύριας τροφοδοσίας AC reset: Επαναφορά κύριας τροφοδοσίας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξοπλισμός GMDSS A1, A2, A3, A4

AL-22012 MB

Τάση εισόδου: 220 VAC & 12 VDC

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις: 8,5 (ύψος) – 19 (μήκος) – 17,5 (πλάτος) εκατοστά, Bάρος: 0,55 κιλά

ΣΤΑΘΜΕΣ ALARM

Χαμηλή στάθμη (LO/BAT) alarm: 10,8 VDC, Χαμηλή στάθμη (LO/BAT) reset: 11,5 VDC, Υψηλή στάθμη (ΗΙ/BAT) alarm: 15,5 VDC Yψηλή στάθμη (ΗΙ) DC reset: 14,5 VDC, Κύριας τροφοδοσίας AC alarm: Απουσία κύριας τροφοδοσίας, Κύριας τροφοδοσίας AC reset: Επαναφορά κύριας τροφοδοσίας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξοπλισμός GMDSS A1, A2, A3, A4

AL-11024 MB

Τάση εισόδου: 110 VAC & 24 VDC

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις: 8,5 (ύψος) – 19 (μήκος) – 17,5 (πλάτος) εκατοστά, Bάρος: 0,55 κιλά

ΣΤΑΘΜΕΣ ALARM

Χαμηλή στάθμη (LO/BAT) alarm: 21,6 VDC, Χαμηλή στάθμη (LO/BAT) reset: 23 VDC, Υψηλή στάθμη (ΗΙ/BAT) alarm: 31 VDC Yψηλή στάθμη (ΗΙ) DC reset: 29 VDC, Κύριας τροφοδοσίας AC alarm: Απουσία κύριας τροφοδοσίας, Κύριας τροφοδοσίας AC reset: Επαναφορά κύριας τροφοδοσίας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξοπλισμός GMDSS A1, A2, A3, A4

AL-11012 MB

Τάση εισόδου: 110 VAC & 12 VDC

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις: 8,5 (ύψος) – 19 (μήκος) – 17,5 (πλάτος) εκατοστά, Bάρος: 0,55 κιλά

ΣΤΑΘΜΕΣ ALARM

Χαμηλή στάθμη (LO/BAT) alarm: 10,8 VDC, Χαμηλή στάθμη (LO/BAT) reset: 11,5 VDC, Υψηλή στάθμη (ΗΙ/BAT) alarm: 15,5 VDC Yψηλή στάθμη (ΗΙ) DC reset: 14,5 VDC, Κύριας τροφοδοσίας AC alarm: Απουσία κύριας τροφοδοσίας, Κύριας τροφοδοσίας AC reset: Επαναφορά κύριας τροφοδοσίας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξοπλισμός GMDSS A1, A2, A3, A4

AL-24M

Τάση εισόδου: 220/110 VAC & 24 VDC

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις: 4,5 (ύψος) – 10,5 (μήκος) – 15,5 (πλάτος) εκατοστά, Bάρος: 0,10 κιλά

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξοπλισμός AIS

AL-12M

Τάση εισόδου: 110/220 VAC & 12 VDC

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις: 4,5 (ύψος) – 10,5 (μήκος) – 15,5 (πλάτος) εκατοστά, Bάρος: 0,10 κιλά

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξοπλισμός AIS