ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΧΕΙΟ / ΜΙΚΡΟΜΕΓΑΦΩΝΟ

Εξωτερικό ηχείο / μικρομεγάφωνο για χρήση σε ασυρμάτους πλοίων (VHF/DSC, MHF/DSC κ.λ.π.), Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές / Φορητούς ηλεκτρονικού υπολογιστές, ασυρμάτους αυτοκινήτων (CB κ.λ.π.), σπίτια και εταιρείες.