ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΧΕΙΟ / ΜΙΚΡΟΜΕΓΑΦΩΝΟ

Εξωτερικό ηχείο / μικρομεγάφωνο NSP-100 για χρήση σε ασυρμάτους πλοίων (VHF/DSC, MHF/DSC κ.λ.π.), Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές / Φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ασυρμάτους αυτοκινήτων (CB κ.λ.π.), σπίτια και εταιρείες.