ΕΝΕΡΓΗ ΚΕΡΑΙΑ GPS

ΕΝΕΡΓΗ ΚΕΡΑΙΑ GPS AVMAP ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ 

Κεραία GPS NMEA 0183 συνδέεται με όλους τους τύπους συσκευών.