ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Ο Κατάλογος Διακριτικών Σταθμού Πλοίου (Δ.Σ.Π.) / (MMSI) περιλαμβάνει όλα τα Ελληνικής Σημαίας Πλοία που διαθέτουν ΔΣΠ / MMSI κατά αλφαβητική σειρά ονόματος πλοίου καθώς επίσης αναγράφονται και άλλα στοιχεία του πλοίου όπως: Διεθνές Διακριτικό Σήμα (ΔΔΣ), Διακριτικό Σταθμού Πλοίου (ΔΣΠ / MMSI), Είδος Πλοίου, Νηολόγιο και Αριθμός Νηολογίου. Απαιτούμενο για όλα τα Έλληνικής Σημαίας Πλοία που υπάγονται στην Εθνική Νομοθεσία και εκτελούν πλόες εσωτερικού εντός Ελλάδας περιοχών Α1+Α2 GMDSS.

Το Εγχειρίδιο Σταθμού Ραδιοεπικοινωνιών περιλαμβάνει όλη τη Νομοθεσία που απαιτείται να είναι εφοδιασμένα τα Πλοία με Ελληνική Σημαία ήτοι: Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 28/2000 που αφορά το Προσωπικό Ραδιοεπικοινωνιών GMDSS, Υπουργική Απόφαση GMDSS 1218.38/1/98 με όλες τις τροποποίησεις, Υ.Α. 1218.86 που αφορά το ημερολόγιο ραδιοεπικοινωνιών GMDSS με όλες τις τροποιήσεις και την Εγκύκλιο του ΚΕΠ Βιβλία και έντυπα σταθμού τηλεπικοινωνιών.

Επίσης διατίθενται όλες οι οδηγίες πλαστικοποιημένες και με ταινία διπλής όψης, που πρέπει να έχουν όλα τα Πλοία ανηρτημένες κοντά στον ραδιοεξοπλισμό GMDSS ήτοι:

 1. Διαδικασίες για Πλοιάρχους Πλοίων GMDSS σε κατάσταση κινδύνου
 2. Οδηγίες για την εκπομπή και λήψη συναγερμού κινδύνου
 3. Διαδικασίες κινδύνου και ασφάλειας ραδιοτηλεφωνίας
 4. Παράρτημα COMSAR 1 / Circ. 45 οδηγίες εκπομπής σήματος κινδύνου

Πινακίδες με όλα τα διακριτικά των Πλοίων πλαστικοποιημένες και με ταινία διπλής όψης, που πρέπει να έχουν όλα τα Πλοία ανηρτημένες κοντά στον ραδιοεξοπλισμό GMDSS ήτοι:

 1. Είδος και Όνομα Πλοίου
 2. Αριθμός και Λιμάνι Νηολογίου
 3. Διεθνές Διακριτικό Σήμα (ΔΔΣ)
 4. Διακριτικό Σταθμού Πλοίου (ΔΣΠ)
 5. ΙΜΝ INMARSAT-C
 6. IMN LRIT
 7. IMN SSAS
 8. Κωδικός Εκκαθαρίστριας εταιρείας