ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΕΛΩΝ (GR15)

Εγκεκριμένη ως εκκαθαρίστρια εταιρεία (GR15) για πλοία με Ελληνική Σημαία
Εγκεκριμένη ως εκκαθαρίστρια εταιρεία (GR15) για πλοία με Σημαία Cook Islands
Εγκεκριμένη ως εκκαθαρίστρια εταιρεία (GR15) για πλοία με Σημαία Togo
Εγκεκριμένη ως εκκαθαρίστρια εταιρεία (GR15) για πλοία με Σημαία Siera Leone
Εγκεκριμένη ως εκκαθαρίστρια εταιρεία (GR15) για πλοία με Σημαία Palau
Εγκεκριμένη ως εκκαθαρίστρια εταιρεία (GR15) για πλοία με Σημαία Saint Kitts and Nevis
Εγκεκριμένη ως εκκαθαρίστρια εταιρεία (GR15) για πλοία με Σημαία Antigua and Barbuda