ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΕΛΩΝ (GR15)

 

Εγκεκριμένη ως εκκαθαρίστρια εταιρεία (GR15) για πλοία με Ελληνική Σημαία
Εγκεκριμένη ως εκκαθαρίστρια εταιρεία (GR15) για πλοία με Σημαία Cook Islands
Εγκεκριμένη ως εκκαθαρίστρια εταιρεία (GR15) για πλοία με Σημαία Togo
Εγκεκριμένη ως εκκαθαρίστρια εταιρεία (GR15) για πλοία με Σημαία Siera Leone
 
Εγκεκριμένη ως εκκαθαρίστρια εταιρεία (GR15) για πλοία με Σημαία Palau