ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

 

RINA: Επιθεώρηση-Tεχνική υποστήριξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ραδιοεξοπλισμού σε Πλοία με κλάση Nηογνώμονα RINA
LlOYDS REGISTER (LRS): Επιθεώρηση-Tεχνική υποστήριξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ραδιοεξοπλισμού σε Πλοία με κλάση Nηογνώμονα LlOYDS
POLSKI (PRS): Επιθεώρηση-Tεχνική υποστήριξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ραδιοεξοπλισμού σε Πλοία με κλάση Πολωνικού Nηογνώμονα
AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (ABS): Επιθεώρηση-Tεχνική υποστήριξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ραδιοεξοπλισμού σε Πλοία με κλάση Nηογνώμονα ABS
BUREAU VERITAS (BV): Επιθεώρηση-Tεχνική υποστήριξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ραδιοεξοπλισμού σε Πλοία με κλάση Nηογνώμονα BV
DET NORSKE VERITAS – GERMANISCHER LLOYD (DNV-GL): Επιθεώρηση-Tεχνική υποστήριξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ραδιοεξοπλισμού σε Πλοία με κλάση Nηογνώμονα DNV – G.L.
CLASS NK (NKK): Επιθεώρηση-Tεχνική υποστήριξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ραδιοεξοπλισμού σε Πλοία με κλάση Nηογνώμονα NKK
RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING (RS): Επιθεώρηση – Tεχνική υποστήριξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ραδιοεξοπλισμού σε Πλοία με κλάση Nηογνώμονα R.S.
 
INTERNATIONAL NAVAL SURVEYS BUREAU (ΙNSB): Επιθεώρηση-Tεχνική υποστήριξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ραδιοεξοπλισμού σε Πλοία με κλάση Nηογνώμονα INSB
PHOENIX REGISTER OF SHIPPING (PH.R.S.): Eπιθεώρηση-Tεχνική υποστήριξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ραδιοεξοπλισμού σε Πλοία με κλάση Nηογνώμονα PH.R.S.
CHINA CLASSIFICATION SOCIETY (CCS): Επιθεώρηση-Tεχνική υποστήριξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ραδιοεξοπλισμού σε Πλοία με κλάση Κινέζικου Nηογνώμονα.